Uvajanje otrok

V vrtcu posvečamo veliko pozornosti prvemu stiku otroka in staršev z vrtcem, ker se zavedamo pomembnosti, ki jo ima prvi vtis na vse nadaljnje sodelovanje.

Z datumom vstopa v vrtec se starši in otroci postopoma navajajo na življenje v vrtcu, na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Pri načinu in trajanju uvajalnega obdobja sodelujemo s starši in upoštevamo individualne značilnosti otroka. Čas navajanja otroka na vrtec zato ni vnaprej določen.

Otrok mora pred vstopom v vrtec opraviti pregled pri izbranem pediatru. Starši ste dolžni najkasneje 3 delovne dni pred vključitvijo otroka v vrtce predložiti vrtcu izjavo pediatra o zdravstvenem stanju, ki omogoča vključitev v vrtec, ter potrdilo o opravljenih cepljenjih v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 119/05 – ZNB A in 142/20 – ZNB B)

Priponka: potrdilo pediatra

Uvajanje otrok od 3 leta do vstopa v šolo

Starejši kot je otrok, lažje se naveže na osebe, ki ne sodijo v ožji družinski krog.

Otrok že išče stike z vrstniki in se vključuje v igro. V tem obdobju že zna uveljavljati svoje zahteve in jih izraziti z besedami.

Kljub temu je potrebna priprava otroka na vstop v vrtec ter uvajalno obdobje, da se otrok seznani z vrtcem, vzgojitelji ter otroki in se nanje privadi.

Pri nekaterih otrocih je ta proces lahko zelo hiter in vrtec zlahka sprejmejo kot svoj drugi dom. Spet drugi potrebujejo več časa. Nekateri otroci se ob spremembi lahko zatečejo k vedenjskim vzorcem, ki so jih že prerasli. Ponovno se lahko pojavijo težave, kot so močenje postelje, sesanje prsta in podobno.

Pomembno je dobro sodelovanje med otrokovo vzgojiteljico in starši. Zato starši vzgojiteljici že vnaprej posredujete informacije o otrokovih navadah, o dosedanjem varstvu, kako se otrok odziva na vrstnike, itd. V primeru kakršnih koli težav pa imejte v mislih, da imamo starši in strokovni delavci pred seboj isti cilj: dobrobit otroka.

Navajanje otroka na novo situacijo močno olajša rutina. Vzpostavite in se držite rednih terminov prihodov v vrtec in danih obljub glede odhodov domov. To daje otroku občutek varnosti in predvidljivosti ter mu omogoča lažje sprejemanje spremembe.