Uvajanje otrok

V vrtcu posvečamo veliko pozornosti prvemu stiku otroka in staršev z vrtcem, ker se zavedamo pomembnosti, ki jo ima prvi vtis na vse nadaljnje sodelovanje.

Z datumom vstopa v vrtec se starši in otroci postopoma navajajo na življenje v vrtcu, na vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Pri načinu in trajanju uvajalnega obdobja sodelujemo s starši in upoštevamo individualne značilnosti otroka. Čas navajanja otroka na vrtec zato ni vnaprej določen.

Otrok mora pred vstopom v vrtec opraviti pregled pri izbranem pediatru. Starši ste dolžni najkasneje 3 delovne dni pred vključitvijo otroka v vrtce predložiti vrtcu izjavo pediatra o zdravstvenem stanju, ki omogoča vključitev v vrtec, ter potrdilo o opravljenih cepljenjih v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 119/05 – ZNB A in 142/20 – ZNB B)

Priponka: potrdilo pediatra

 

Uvajanje otrok od 1 do 3 leta

Otrokovi vzgojiteljici posredujte vse pomembne informacije ter s tem olajšajte prve dni bivanja vašemu otroku v vrtcu.

Za privajanje otroka na novo situacijo si je potrebno vzeti dovolj časa.

V začetnem obdobju se otrok spopada predvsem s:

- strahom  pred izgubo ljubljene osebe - strahom pred novimi ljudmi, novim prostorom.

Otroka lahko pripravimo in mu omilimo stisko s postopnim uvajalnim obdobjem.

Zato svetujemo, da starši nekaj dni dopusta prihranite za začetne dni uvajanja vašega malčka. Pri uvajanju sodelujte s strokovnima delavkama v skupini, posvetite se še drugim otrokom v otrokovi skupini in bodite tako vzgled vašemu malčku, da bo spoznal, da je v vrtcu lepo.

Posebno pomembno je dejstvo, da otrok doživlja svet okoli sebe skozi doživljanja drugih, če bo strah mamico, bo tudi malček preplašen. Zato je najbolje, da otoka v začetnih dneh uvaja tisti izmed staršev, ki je čustveno manj občutljiv, saj bo tako tudi malčku lažje.

Otroci se različno odzovejo na novo okolje. Nekateri se hitro prilagodijo novi situaciji, drugi jokajo, se držijo staršev, zavračajo hrano…

Zaradi naštetih dejstev je sodelovanje med strokovnim kadrom vrtca in starši izredno pomembno. Zaupajte jim kako vaš otrok najlažje zaspi, s seboj mu dajte dudo ali stekleničko, pleničko ali igračko. Povejte kakšen ritem prehranjevanja ima, kaj rad je kdaj se rad igra. Z vašo pomočjo boste vzgojiteljici in njeni pomočnici pomagali, da bo vašemu otroku omogočila prijetno bivanje v skupini.

Tudi sami se boste dobro počutili, ko boste zaupali ljudem, katerim ste prepustili vašega malčka. Ne pozabite: vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na vašega otroka.

Za uspešno uvajalno obdobje je pomembna rutina. Držite se rednih terminov prihodov v vrtec in danih obljub glede odhodov domov. To otroku daje zaupanje in varnost in s tem omogoča lažje preživeti spremembo.