Kdaj po preboleli bolezni spet v vrtec   

Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih). 

Pomembno je, da starši o okužbi obvestite vrtec in s tem pripomorete k večji pozornosti na prve znake okužbe pri ostalih otrocih.

V primeru pojava nalezljivih bolezni ukrepamo skladno s priporočili stroke. Kakšna so priporočila NIJZ o vključitvi otroka v vrtec po preboleli bolezni oz. okužbi si lahko ogledate tukaj: