Obogatitvene dejavnosti

 • Zobna preventiva;
 • Program športnih aktivnosti Mali sonček;
 • Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • Rdeča nit 'Vsak naj za dobro vsakega skrbi' in mesečne dejavnosti;
 • Vsakodnevno bivanje v naravi;
 • Pravljični palček;
 • Premična knjižnica;
 • Različni izleti v bližnjo in daljno okolico;
 • Ogledi ustanov in drugih prireditev po programu letnega načrta;
 • tečaj plavanja za najstarejšo skupino;
 • tečaj rolanja za najstarejšo skupino;