Popust zaradi daljše odsotnosti otroka v času poletnih počitnic

na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale je Občinski svet Občine Domžale na 3. seji dne 16. 2. 2023 sprejel Sklep o popustih staršem pri plačilu vrtca. Sklep določa, da se staršem otrok, za katere Občina Domžale po veljavnih predpisih krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, prizna popust zaradi daljše odsotnosti otroka v vrtcu. 

Starši lahko popust koristijo ali v času poletnih počitnic (med 15. junijem in 15. septembrom), v kolikor je bo otrok odsoten najmanj mesec dni.

Uveljavljanje navedenega popusta je potrebno vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 

Popust staršem pri plačilu vrtca ob daljši odsotnosti .pdf

Popust se lahko uveljavlja le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. Če starši pripeljejo otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene odsotnosti, se uveljavljanje popusta prekine oziroma starši do koriščenja le-tega niso več upravičeni.

Starši lahko koristijo bodisi poletno bodisi zdravstveno odsotnost otroka v skupnem trajanju najmanj 1 in največ 2 meseca v koledarskem letu. Za zgoraj navedene razloge odsotnosti prizna Občina Domžale staršem popust v višini 50% od njihovega, z odločbo določenega zneska plačila cene programa, brez stroškov živil.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka s posebnimi potrebami (kar se izkazuje z odločbo o usmeritvi, INPD ali zapisnikom MDT), koristijo popuste za iste namene (poletne počitnice ali odsotnost iz zdravstvenih razlogov), v skupnem trajanju otrokove odsotnosti 4 mesece, od tega 1 mesec neprekinjeno, 3 mesece pa lahko tudi v eno ali dvotedenskih obdobjih.

Popuste lahko koristijo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v Občini Domžale. Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče izven občine Domžale, morajo pridobiti informacije o možnem koriščenju popustov na svoji matični občini stalnega prebivališča.