Izpis

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave, ki jo morajo podati najmanj do zadnjega dne v mesecu pred nameravanim izpisom, pri čemer se izpis opravi na zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zaprošen izpis.

Po izpisu je ob morebitnem ponovnem vpisu otroka v vrtec potrebno opraviti celoten postopek vpisa. Starši so seznanjeni s tem, da pri ponovnem vpisu otroka, ki je že obiskoval vrtec, nimajo nobenih prednosti ali prioritet.

Začasen izpis ni mogoč.

Priponka: izpisnica