Vizija in poslanstvo

 

»NAŠ VRTEC SMO MI, OTROCI LUČI,

KJER IGRA IN DELO NAPOLNI NAM DNI.«

 

V NAŠEM VRTCU S SPOŠTOVANJEM, SODELOVANJEM IN LASTNIM ZGLEDOM

RAZVIJAMO IN ŠIRIMO PRIJATELJSTVO IN VESELJE DO VSEGA STVARSTVA.

 

 

 

Slogan in vizija vrtca nas povezujeta z zavetnikom Dominikom Saviom, ki je v svojem življenju poudarjal tri pomembne vrednote: veselje, prijateljstvo in delati dobro drugim.

Naš cilj ni zgolj zagotavljanje varstva in izvajanje kurikuluma, temveč ustvarjanje toplega in varnega okolja, v katerem se otrok čuti sprejetega in ljubljenega. Ob tem se uči tudi spoštovanja sočloveka in okolja.

Vsako bitje se rodi povsem novo, povsem različno od vsega, kar je kdaj že obstajalo. Vsakdo je rojen z možnostjo, da bo v življenju postal nepogrešljiv, pomemben, ustvarjalen, enkraten.

Želimo si, da bi drobne lučke ne ugasnile, ampak postajale lučke ne le za starše in najbližjo okolico, ampak za naš kraj, za našo domovino in posredno tudi za ves svet. Svet potrebuje luč, ki od znotraj spreminja naše mišljenje, čutenje, delovanje. 

Tako je naše poslanstvo, da bi skupaj z otroki tudi vsi zaposleni bili LUČ SVETA.