Program vrtca

 

Program vrtca sledi smernicam, ki jih določa Kurikulum za vrtce. Pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programa imamo pred očmi uravnotežen razvoj otroka na šestih vzgojnih področjih. Poleg gibanja, umetnosti, narave, družbe, jezika in matematike pa se zavedamo tudi pomena čustvene in duhovne komponente. 

V vrtcu izvajamo celodnevni program vzgoje in varstva za otroke v starosti od 11 mesecev do 6 let oz. do vstopa v šolo. 

Poslovni čas vrtca je od 6:00 do 16:30 od ponedeljka do petka.

Vrtec sprejme do 90 otrok, ki so razvrščeni v oddelke:

  • prvega starostnega obdobja: starost otrok od 1 do 3 leta,
  • drugega starostnega obdobja: starost otrok od 3 do 6 let,
  • kombinirani oddelki 1. in 2. starostnega obdobja.