Vpis novincev

Od 1. do 16. februarja imamo odprt razpis za vpis novincev v šolsko leto 2024/25 s sprejemom na dan 1. 9. 2024.

Predvideno bomo sprejeli 12 – 14 otrok prvega starostnega obdobja. Na voljo bo tudi nekaj mest za otroke drugega starostnega obdobja. 

Straši oz. skrbniki otroka prosim oddajte vlogo na predpisanem obrazcu

Vloga_za_ sprejem_otroka.pdf

Vloga mora biti izpolnjena v celoti ter podpisna s strani vlagatelja.

Vloge lahko oddate:

  • osebno v vrtcu po predhodnem dogovoru,
  • priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Dominik Savio, Krakovska 18b, 1230 Domžale
  • na elektronski naslov: vrtec.dominik.domzale@rkc.si v PDF obliki (fotografiranih vlog ne sprejemamo). Vloga poslana po elektronski pošti je oddana, ko prejmete potrditveno sporočilo.

Komisija za sprejem otrok v vrtec pri odločitvi sledi kriterijem za sprejem otrok, ki so del Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11) ter Pravilniku o sprejemu otrok vrtca Dominik Savio, po katerem imajo prednost pri sprejemu v vrtec sorojenci že vključenih otrok.

V vrtec vpisujemo otroke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Domžale. Vpis otroka, ki ima stalno bivališče v drugi občini je mogoč le v primeru, da na čakalni listi ni več otrok, ki so občani občine Domžale in izpolnjujejo pogoje za vpis v vrtec.