Predstava dijakov GSŠRM Kamnik 

V vrtcu smo v ponedeljek, 22.5.2023, gostili dijakinje Srednje vzgojiteljske šole Kamnik, ki so prisrčno odigrale predstavo na temo »Skrbimo za naravo in čisto okolje«. Dijakinje so otrokom nazorno prikazale naš mačehovski odnos do narave in kako pomembno je, da se jo naučimo spoštovati in z njo rahločutno ravnati. V zgodbi nam je bil predstavljen fantič Mark, ki kljub mnogim spodbudam v šoli in med prijatelji ni hotel sodelovati pri ohranjanju lepega in čistega okolja. Še več, sam jo je smetil in se s tem še bahal. Neko noč pa so mu spregovorile rastline s travnika in ga podučile o pomenu odlaganja odpadkov in spoštljivega ravnanja z vsemi živimi bitji. Ko je Mark prepoznal svoje napačno vedenje, se je vsem, ki jih je prizadel, opravičil in obljubil, da bo doslej zgledno ravnal.

Ob koncu predstave so igralci povabili otroke k razvrščanju odpadkov, ki jih je Mark raztresel po tleh, ter zaključili naše druženje s prepevanjem in plesom.