Obisk kulturnih ustanov v Domžalah 

Danes so otroci iz skupin Lučke, Zvončki in Sončki v Domžalah poiskali kulturne ustanove in si ogledali njihove prostore. Ogledali so si razstavo v Galeriji Domžale, si ogledali Slamnikarski muzej ter spoznali, kako so včasih živeli v Domžalah z ogledom Menačnikove domačije. Nismo pa si samo ogledovali razstavljenih izdelkov, temveč smo tudi spoznali, kakšno je kulturno obnašanje ob ogledih v teh ustanovah.