Jesenska tržnica

Veseli smo bili, da nam je bilo vreme naklonjeno in smo v sredo, 8. novembra lahko izvedli naš že kar tradicionalni projekt tržnica.

Otroci so v vrtec prinesli sveže in suho sadje, zelenjavo, predpasnike, košare, tehtnice, blagajne in še kaj, kar sodi na tržnico. Otroci so na tržnici prodajali in kupovali prinešene darove narave. Vse nakupljeno pa so seveda lahko odnesli domov. Denar (barvne krogce) in denarnice so si otroci izdelali že dan pred tržnico. S to dejavnostjo smo želeli otroke spodbuditi, da si pridobijo in utrdijo vrednote, kot so odnos do denarja in kupljenih stvari, dogovarjanje, uporaba vljudnostnih izrazov idr. K temu projektu smo tudi letos povabili starše in stare starše. Veseli in hvaležni smo, da so se odzvali vabilu v tako velikem številu.