Zdravstvena rezervacija

Kadar otrok zaradi zdravstvenih razlogov (npr. bolezen, poškodba, hospitalizacija ipd.) najmanj en mesec neprekinjeno ne more obiskovati vrtca, lahko straši koristijo t.i. zdravstveno rezervacijo.

Za uveljavljanje zdravstvene rezervacije je potrebno predložiti vlogo ter zdravniško potrdilo, ki je čitljivo in iz katerega jasno izhaja razlog za koriščenje zdravstvene rezervacije  za celotno obdobje.

Ukrep preventive (npr. rojstvo novorojenca v družini, pogoste viroze v vrtcu ipd.) se ne more upoštevati kot razlog za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V primeru, da sta v vrtcu vključena dva ali več otrok iz družine, starši lahko koristijo zdravstveno rezervacijo samo za najstarejšega v vrtec vključenega otroka.

Priponka: zdravstvena rezervacija